Byggemontagetekniker

Byggemontagetekniker

Bemærk: Uddannelsen er nedlagt pr. 1. august 2020, og der kan ikke optages elever på uddannelsen herefter.

Byggemontagetekniker er en kort skolebaseret uddannelse. Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, som skal uddanne til at varetage mere specialiserede arbejdsfunktioner med opsætning af indvendige gipsvægge og -lofter samt montage af indvendige døre og glaspartier i byggeriet med fokus på kontor og etagebyggeri.

Byggeriet på disse områder bliver stadig mere moduliseret, og samtidigt kræves der mere indsigt i materialernes egenskaber og de lovgivningsbestemte regler for arbejdets udførsel.

Arbejdet kan foregå på byggepladser med højt arbejdstempo og korte tidsfrister. Samtidigt kan der blive tale om en del løftearbejde og gentagelser af arbejdsrutiner. Derfor sikrer uddannelsen også, at den uddannede kan varetage korrekt udførelse af arbejdet med hensyntagen til ergonomi og personlig sikkerhed.

Byggemontageteknikeren vil typisk være beskæftiget i større bygge- og entreprenørvirksomheder.

Uddannelsen er skolebaseret og kræver således ikke uddannelsesaftale og praktikplads i et firma.

Byggemontagetekniker har ikke et selvstændigt grundforløb. Elever, der har gennemført et af følgende grundforløb Træfagenes byggeuddannelse, boligmontering, snedker eller maskinsnedker, har adgang til hovedforløbet.

 

Uddannelsesinfo

Varighed:

Inkl. grundforløb 1 og 2, 1 år og 45 skoleuger. 

Afsluttende hovedforløbsskole: EUC Nord, Tech College Aalborg, Mercantec, Aarhus Tech, Syddansk Erhvervsskole – Odense, Syddansk Erhvervsskole – Vejle, Rybners, EUC Syd Aabenraa, EUC Nordvestsjælland, Roskilde Tekniske Skole, ZBC – Selandia, Next - Uddannelse København, Tradium, Learnmark Horsens
Forpraktik: Nej
EUX: Nej
Mulighed for skolepraktik: Nej
Videreuddannelse:

Uddannelsen som byggemontagetekniker giver mulighed for at nedsætte uddannelsestiden med et halvt år i de tre specialer i hovedforløbet på Træfagenes Byggeuddannelse: gulvlægger, tækkemand og tømrer.