Faglige udvalgs indsatsområder for 2023 puljen

Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelsens indsatsområder for 2023 puljen

Søgning

 • Lokal synliggørelse og tiltrækning af unge, herunder brug af Gørnoget.nu kampagne.
 • Rekruttering af flere kvinder og piger i samarbejde med Boss Ladies.
 • Tidlig præsentation på grundforløbets GF 1 af alle specialer (Tækkemand og Gulvlægger) i Træfagenes Byggeuddannelse
 • Tilrettet undervisning på grundforløbets GF 2 mod specialerne tækkemand og gulvlægger i Træfagenes Byggeuddannelse
 • Virksomhedsinddragelse, –fortælling og besøgsdage ind på grundforløbene

Uddannelsesaftaler

 • Indsats mod at få EUX-elever i uddannelsesaftaler

Kvalitet

 • Fokus på formidling og udbud af EUD-praktikvejlederkurserne til nye godkendte og allerede godkendte praktikvirksomheder.

 

Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfagets indsatsområder for 2023 puljen

Rekruttering

 • eks. indsatser målrettet rekruttering af GF1-elever, kvinder, ”ufaglærte studenter”, elever til EUX og med fokus på at vise mulighederne i fagene. Også med hensyn til videreuddannelse efter svendebrevet

Fastholdelse

 • eks. brug af mentorer, indsatser for at sikre et godt uddannelsesmiljø hos mestrene (EUD-oplæringskurser og lignende tiltag), hjælp til eleverne ift. lærepladssøgning, f.eks. deres geografiske mobilitet

Lærepladssøgning for elever

 • eks. indsatser der ruster eleverne til at søge læreplads og gør dem arbejdsparate, herunder brug af virksomhedspraktik og hjælp til geografisk mobilitet ifm. lærepladssøgning mv.

De små fag

 • Projekter, der retter sig mod de små fag – stenhugger og stukkatør

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfagets indsatsområder for 2023 puljen

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger – og Tagdækkerfaget vil i 2023-puljen ikke igangsætte lokale projekter, men i stedet igangsætte følgende initiativer i samarbejde med eksterne aktører, hvor I som skoler vil blive inddraget løbende:

 • Branding forløb af struktøruddannelsen i samarbejde med Thomas Uhrskov
  • Projektets mål at øge kendskabet til struktøruddannelsen og der af følgende øget elevsøgning til netop denne uddannelse.
 • Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelserne – veje til den bedste introduktion af uddannelserne på GF1
  • Det faglige fællesudvalg igangsætter et projekt, der skal facilitere videndeling og igangsætning af lokale forsøg med nye eller tilpassede måder at introducere uddannelserne på grundforløb 1. Erhvervsskolerne inviteres af det faglige fællesudvalg til at dele deres ”best practices” ift. introduktion af uddannelserne på grundforløb 1 og de får dernæst mulighed for at prøve nye metoder og forløb af. Der vil være løbende videndeling og opsamling undervejs.