Vejledning om virksomhedsgodkendelser til LUU

Efter lov om erhvervsuddannelser er det formelt uddannelsens faglige udvalg, der godkender virksomheder til at have lærlinge. I praksis er godkendelsen lagt ud til de lokale uddannelsesudvalg, da det skønnes, at det lokale uddannelsesudvalg i højere grad har en lokal og faglig indsigt i virksomheden.

I denne vejledning finder I en beskrivelse af arbejdet med virksomhedsgodkendelser, samt info om hvornår og til hvad organisationerne skal inddrages for at løse løn og arbejdsforhold.

Vejledning om virksomhedsgodkendelser til LUU