Oplysning vedr. overenskomst 2017

Oplysninger om overenskomster indgået i 2017, herunder lønfoldere, er under udarbejdelse.

Har man spørgsmål vedrørende løn mv., henvises til 3F og Dansk Byggeri.