Murerfagets faglærerkonference

På trods af CORONA restriktioner og nedlukning forsøger Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget at afholde faglærerkonference onsdag den 26. maj til torsdag den 27. maj 2021. På Munkebjerg Hotel i Vejle.

Det gøres selvfølgelig med det forbehold at det kan aflyses, hvis landet ikke åbnes mere op. Men vi er optimistiske og der er planlagt følgende emner på konferencen:

Vejledning af folkeskoleelever - Anita Dahlberg, Projektlede Syddansk Erhvervsskole 

"De 10 bud" - Gitte Krusholm Nielsen, Administrerende direktør i Danske Tegl
Brancheorganisationen Danske Tegl, Murersektionen under DI Dansk Byggeri og Københavns Murerlaug er gået sammen om kampagnen De 10 Bud, der skal rådgive og løfte kendskabet til de typiske fejl i det murede byggeri.

Læringsglemsel – Professor Lene Tanggaard
Lene Tanggaards foredrag handler om, at vi lærer mest, når vi glemmer, at vi er i gang med at lære. Aktiv glemsel kan skabe plads til at lære nyt. Det kan alt sammen forekomme enkelt. Det er enkelt. Læringsglemsel er et begreb, der skal minde os om, at vi hele tiden kan og skal lære noget nyt ved at glemme. Det sker, når eleven for en stund glemmer i mødet med et nyt fagligt stofområde, når vi vinder ny erkendelse og indsigt og får lyst til at lære mere og nyt. Hermed opnås en større faglighed, der løfter os op på et højere niveau og giver plads til glæde, undren og begejstring.
Men hvorfor så et nyt læringsbegreb? Fordi vi har en tendens til at gøre det samme, som vi altid har gjort i vores aktuelle begejstring for dannelse og læring. Vi har indrettet vores skoler og uddannelser til at være styret igennem rigid målstyring, simple resultatmål og regneark. Derfor har vi brug for læringsglemsel, som Lene Tanggaard inspirerer til med sit lærerige og spændende foredrag, hvor hun gør op med tidligere tiders måder at lære på.

Svendeprøver
Svendeprøven i foråret 2021 evalueres og forsøgssvendeprøver på Herningsholm evalueres.

MasterSkills

Kompetenceløft for murerfaget
Der informeres om den endelige afrapportering af projektet, iPraxis-forløbene og teknologifaget.

DM 2021 for flisemurer og murer i Ålborg og Hjørring. 
 
Pris for deltagelse, inkl. middag og overnatning, er 2.950 kr. 

Du kan downloade programmet hér

Tilmeldingsblanket

Tilmeldingsfrist er MANDAG DEN 26. APRIL 2021.  

 Der tages forbehold for ændringer.