Murerfagets faglærerkonference den 23. og 24. maj 2022

Murerfagets faglærerkonference afholdes mandag den 23. maj kl. 12.00 til 24. maj kl. 13.00 på Munkebjerg Hotel i Vejle. 

de spændende emner vi har på programmet i år er: 

Et bæredygtigt murerfag
Abelone Køster fra Teknologisk Institut fortæller om den sidste nye teknologi, som kan gøre mursten mere bæredygtigt. Derudover vil hun fortælle om murerfaget i forhold til cirkulær økonomi og om hvilken betydning forventningsafstemning har i forhold til bæredygtighed.

Kvinder i Murerfaget
Hvilke tiltag kan vi tage for at få flere kvinder ind i faget? Vi vil præsentere nogle af de tiltag, som er i gang, og få nye ideer sammen.

Den digitale logbog- Logbogen som bro mellem skole og virksomhed
Logbogen kan bruges til mere end blot dokumentation. Den kan bruges aktivt som en bro mellem skole og virksomhed.

Ny Bekendtgørelse
Der er tilføjet nye ting til bekendtgørelsen. Hvad betyder det i praksis for undervisningen?

Svendeprøven
Evaluering af forsøgssvendeprøven forår 2022 på Herningsholm

Derudover vil der være orientering om:
- Master Skills og efteruddannelse.
- DM-EM-VM og andre aktiviteter murerfaget deltager i.
- Trepartsaftalen 2022.
- Maskinkørekort

Du kan se programmet hér

Deltagergebyr for begge dage inkl. overnatning og middag er 3.200 kr. 

Tilmeldingsfristen var 6. maj. Ønsker du at deltage, så send en mail til bd@bygud.dk