LUU Uddannelsesdage 2022

DI Byggeri og 3F har i foråret 2022 udpeget medlemmer til de lokale uddannelsesudvalg (LUU) på de erhvervsuddannelser, der ligger under Byggeriets Uddannelser.

Der er et spændende arbejde I skal i gang med, men også et arbejde der stiller krav til jer i forhold til viden, ansvar, roller og opgaver.

For at give jer de bedste forudsætninger som lokale udvalgsmedlemmer udbyder Byggeriets Uddannelser tre uddannelsesdage for både nye og erfarne medlemmer.

Formålet med uddannelsesdagene er at klæde jer på, så I har de bedste forudsætninger for at udføre jeres arbejde i samarbejde med erhvervsskolen, det lokale arbejdsmarked, de faglige udvalg og Byggeriets Uddannelser.

Uddannelsesdagene er tilrettelagt i samarbejde med jeres organisationer. Vi samler jer på tværs af uddannelser, hvilket giver jer mulighed for at tale samme og videndele på tværs af fag og skoler.

Som I kan se af nedenstående oversigt, afholdes uddannelsesdagene tre forskellige steder. Vi beder jer i videst muligt omfang vælge den uddannelsesdag, der udbydes i jeres landsdel.

Diæter og rejseudgifter i forbindelse med konferencen afregnes efter de respektive organisationers regler for udbetaling af diæter.

Program

Jylland
Torsdag den 3. november 2022 - kl. 8 - 16
Aalborg Kongres & Kultur center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg

Fyn
Mandag den 14. november - kl. 8 - 16
Fjelsted Skov Hotel & Konference, Store landevej 92, 5592 Ejby

Sjælland
Onsdag den 23. november - kl. 8 - 16
Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø

Deadline for tilmelding til en uddannelsesdag er den 10. oktober 2022.

Der er lukket for tilmelding. Nåede du ikke at tilmelde dig, så send en mail til Maria Corinth på mco@bygud.dk

Alle uddannelsesdage er ens og følger programmet.

Vi ser frem til nogle gode uddannelsesdage, som giver os mulighed for at møde jer, der udfører det store lokale arbejde.

Netværksmøder vil fremover blive afholdt i foråret og I får nærmere besked herom i det nye år.

 

Venlig hilsen
Byggeriets Uddannelser

Hanne Hansen
Administrativ medarbejder
Direkte telefon: 35 87 87 30
hha@bygud.dk