Hvad er faglige udvalg?

I henhold til lov om erhvervsuddannelser har alle erhvervsuddannelser et fagligt udvalg. Udvalgene er alle sammensat med lige mange repræsentanter fra arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden.

Et fagligt udvalg er blandt andet ansvarligt for:

 • Uddannelsens indhold og rammer i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen
 • Relevante analyser, forsøg og udviklingsprojekter i uddannelsen og fagområdet
 • Kontakt med ministerier og organisationer omkring uddannelsen
 • Godkendelser af praktikvirksomheder
 • Svendeprøver; indhold og udvikling
 • Udpegning af skuemestre
 • Svendebreve og medaljer
 • Uddannelsesaftaler; afkortning, godskrivning, forlængelse
 • Tvistighedssager

De faglige udvalg kan overdrage opgaver til de lokale uddannelsesudvalg.

Lokale uddannelsesudvalg

Hver skole nedsætter et eller flere lokale uddannelsesudvalg, der består af lige mange repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagersiden efter indstilling fra organisationernes lokalafdelinger.

Skolen varetager sekretariatsbetjening for de lokale uddannelsesudvalg.

 De lokale uddannelsesudvalg har blandt andet til opgave at:

 • Rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.
 • Medvirke til, at praktikuddannelsen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
 • I samråd med skolen at fastlægge undervisningsplanen for uddannelsen på skolen.
 • I samråd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.
 • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale praktikvirksomheder.
 • Medvirke til at opklare og forlige en uoverensstemmelse mellem elev og praktikvirksomhed.
 • Deltage i afholdelsen af svendeprøverne.
 • Inddrages i skolens tilrettelæggelse af skolens praktikcenter.
 • Kvalitetssikring af elevernes uddannelse på skole, i praktikvirksomheder og i skolepraktikken.
 • Arbejde med at skaffe de nødvendige praktikpladser i lokalområdet.
 • Samarbejde om skolens indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.

Daglig sekretariatsbetjening af de faglige udvalg

De faglige udvalg på denne hjemmeside har alle valgt at blive sekretariatsbetjent i Byggeriets Uddannelser, som er et professionelt uddannelsessekretariat med det formål at støtte og betjene faglige udvalg og uddannelsesudvalg. Læs mere om Byggeriets Uddannelser.

Læs mere om de enkelte udvalg under de pågældende uddannelser og specialer, der kan ses i menuen til venstre.