Uddannelsen

Vejen til kloakmesteruddannelsen

Nedenfor ses de moduler, der udgør kloakmesteruddannelsen. Du kan læses mere om kursusindhold og varighed ved at følge linket på kursusnumrene.

Rørlæggeruddannelse

Nr.            Titel 
47136       Vejen som arbejdsplads - certifikat
46967       Kloakering - Arbejdsmiljø
46968       Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning
46969       Kloakering - Dræning af bygværker
46970       Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser
46971       Kloakering - Beregning af koter, fald og rumfang mv.
46972       Kloakering - KS af afløbsinstallationer
46973       Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer
46974       Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus
46975       Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner
46976       Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer

Disse 11 mål udgør rørlæggeruddannelsen

Kloakmesteruddannelse

Nr.            Titel 
47663       Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand
47145       Kloakering - Udskilleranlæg
47146       Kloakering - I det åbne land
47148       Kloakering - Pumpeanlæg mv.
47147       Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger
47149       Kloakering - Projektering og dimensionering
47151       Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget
47144       Kloakering - KS i autoriseret virksomhed
47150       Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis
44537       Kloakering - Udøvelse af funktionen teknisk ansvarlig
47588       Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde
47744       Kloakering - Montering af rottespærrer

Herefter indstilles til kloakmesterprøven.
Uddannelsesstruktur som pdf