Eksamen

Den kompetencegivende kloakmestereksamen omfatter en skriftlig og en praktisk eksamen.

Den skriftlige eksamen har en varighed på 7 timer og omfatter individuelle opgaver om projektering og myndighedsbehandling af afløbsinstallationer samt om funktion som teknisk ansvarlig i en kloakmestervirksomhed.

Den praktiske eksamen har en varighed på 7,5 timer med individuelle opgaver. Disse omfatter etablering, reparation, udvidelse og nedlæggelse af anløbsanlæg, herunder lægning af rør og sætning af brønde og etablering af samlinger og overgange mv. med godkendte materialer i henhold til gældende regler.

Personer, der kan dokumentere at have bestået eksamen som anlægsstruktør inden for de sidste 3 kalenderår, kan fritages for den praktiske kloakmestereksamen.

Se pensumliste (2016)