Eksamen

Den kompetencegivende kloakmestereksamen omfatter en skriftlig og en praktisk eksamen.

Skriftlig eksamen
Den skriftlige eksamen har en varighed på 7 timer og omfatter individuelle opgaver om projektering og myndighedsbehandling af afløbsinstallationer samt om funktion som teknisk ansvarlig i en kloakmestervirksomhed.

NB. Bemærk at der fra 2018 forventes nye regler vedrørende den skriftlige kloakmestereksamen.

Praktisk eksamen
Den praktiske eksamen har en varighed på 7,5 timer med individuelle opgaver. Disse omfatter etablering, reparation, udvidelse og nedlæggelse af anløbsanlæg, herunder lægning af rør og sætning af brønde og etablering af samlinger og overgange mv. med godkendte materialer i henhold til gældende regler.

Selve kloakmestereksamenen er ikke et AMU-kursus, og der kan derfor ikke opnås VEU-godtgørelse eller tilskud til befordring. 

Personer, der kan dokumentere at have bestået eksamen som anlægsstruktør inden for de sidste 3 kalenderår, kan fritages for den praktiske kloakmestereksamen.

Se pensumliste (2016)

Censor kloakmestereksamen

Fagligt ansvarlige, der ønsker beskikkelse som censor, skal udfylde ansøgningsskemaet og sende det til  bygud@bygud.dk