Uddannelsen

På brøndboreruddannelsen vil der blandt andet blive undervist i boreteknik, hvordan man udtager og beskriver boreprøver, nivellering og afsætning samt de praktiske sider af boring.

Herudover er der et kursus i vedligeholdelse af materiel og udstyr samt ledelse af boreopgaver, der giver A-bevis.

Læs mere om de enkelte moduler.

For at opnå brøndborerbevis kræves beståede test samt mindst et års relevant erfaring fra en brøndborervirksomhed.

Læs bekendtgørelsen for brøndboreruddannelsen.