Uddannelsen

På brøndboreruddannelsen vil der blandt andet blive undervist i boreteknik, hvordan man udtager og beskriver boreprøver, nivellering og afsætning samt de praktiske sider af boring.

Herudover er der et kursus i vedligeholdelse af materiel og udstyr samt ledelse af boreopgaver, der giver A-bevis.

Følg linkene for at læse mere om de enkelte moduler.

Udtagning og beskrivelse af boreprøver

Anvendt boreteknik

Nivellering og afsætning

Vedligeholdelse af materiel og udstyr

Ledelse af boreopgaver

For at opnå brøndborerbevis kræves beståede test samt mindst et års relevant erfaring fra en brøndborervirksomhed.

Læs bekendtgørelsen for brøndboreruddannelsen hér.