Uddannelsen

For at sikre et ensartet vidensgrundlag vedrørende planlægning, organisering og drift af deponierne stilles der krav til, at alle medarbejdere og ledere på deponierne skal have erhvervet A-bevis (driftsledere) eller B-bevis (medarbejdere).

Uddannelsen består af fire moduler, hvoraf du skal bestå myndighedsforhold, tekniske forhold, driftsledelse og maskinteknik og - betjening for at erhverve A+B-bevis. Ved beståede moduler i myndighedsforhold, tekniske forhold og driftsledelse erhverves A-bevis, og ved beståede moduler i myndighedsforhold, tekniske forhold og maskinteknik og -betjening opnås B-bevis.

Læs mere om modulerne her.

Hvert modul afsluttes med en skriftlig prøve, der skal bestås.