Stilladskurserne

Kursusprogram for efteruddannelse i stilladsbranchen


Du kan læse mere om det enkelte kursus på www.amukurs.dk under kurser.

De enkelte kurser kan sammensættes til længere forløb.

Rulle- og bukkestilladser, 1 dage, Certifikatkursus
Deltagerne kan medvirke i opstilling og nedtagning af rulle- og bukkestilladser.

Systemstilladser, 15 dage,  
Deltageren kan opsætte stillands til eget brug, jf. gældende uddannelseskrav fra Arbejdstilsynet.

Anvendelse af stilladstegninger, 2 dage
Deltagerne kan bruge forekommende stilladstegninger med bilag, vejledninger mv., som grundlag for planlægning af stilladsarbejdet, opmåling af materiel og opstilling af stilladser.

Materialekendskab, stillads, 3 dage
Deltagerne kan foretage korrekt kassation af defekt grej og foretage reparation af det grej, som stilladsmontørerne kan og må reparere. Deltagerne kan foretage korrekt forankring og understøtning.

Planlægning stilladsarbejde, 3 dage
Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen foretage planlægning af alle former for stilladsopstilling, under hensyntagen til arbejdsgiverens instruktion, leverandør-vejledninger, samt gældende krav til konstruktion, bæreevne, ergonomi og sikkerhed. Planlægningen omfatter beregning af materiel, der medgår til den enkelte opgave, samt planlægning af opgavens praktiske udførelse inkl. afrigning.

Stilladsforankring, 3 dage
Deltagerne kan udføre korrekt og sikker forankring af alle former for stilladser ud fra statisk beregning, samt en generel forståelse for de fysiske påvirkninger, der påvirker stilladser.

Praktisk stilladsstabilitet, 2 dage
Deltagerne kan udføre korrekt afstivning og stabilisering af normalt forekommende stilladser, dels i her til gældende regler og vejledninger, dels ud fra egen viden om praktisk stilladsstabilitet.

Stilladsstabilitet, 2 dage
Deltagerne kan efter afslutning af uddannelsen udføre beregning af varierende stilladsers stabilitet, omfattende stabilitet i forhold til belastning på terræn, forankring i væg og afstivning af selve stilladset og elementer i dette ud fra varierende last- og vindpåvirkninger.

Ajourføring - stilladsstabilitet, 2 dage
Deltagerne kan udføre udvidet statisk stilladsberegning og vurdere stabiliteten i en stilladskonstruktion, samt foretage sikker opstilling af specielle stilladskonstruktioner.

Rør og kobling, fritstående og facadestillads, 5 dage
Deltagerne kan medvirke ved opstilling og nedtagning af rør og kobling, fritstående, udbygning og facadestillads i henhold til opgavebeskrivelser og/eller tegninger.

Rør og kobling, hængestillads, 5 dage
Deltagerne kan medvirke ved opstilling og nedtagning af rør og kobling, hængestillads, i henhold til opgavebeskrivelser og/eller tegninger.

Enkeltsøjlet stilladser med drager og tårne, 3 dage
Deltagerne kan medvirke ved opstilling og nedtagning af enkeltsøjlet stilladser med drager, tårne og rullestillads med drager i henhold til opgavebeskrivelser og tegninger.

Enkeltsøjlet stilladser med udbygn. og skakte mv., 3 dage
Deltagerne kan medvirke ved opstilling og nedtagning af enkeltsøjlet stilladser med udbygninger, skakte og konsoller, kasseskærme og skærmkonsoller i henhold til opgavebeskrivelser og/eller tegninger.

Enkeltsøjlet stilladser, facade og fritstående, 3 dage
Deltagerne kan medvirke ved opstilling og nedtagning af enkeltsøjlet stilladser, facade og fritstående i henhold til opgavebeskrivelser og/eller tegninger.

Rammestilladser med drager, tårne og rullestillads, 3 dage
Deltagerne kan medvirke ved opstilling og nedtagning af rammestilladser med drager, tårne og rullestillads med drager i henhold til opgavebeskrivelser og tegninger.

Rammestilladser med udbygning, skakte og konsoller, 3 dage
Deltagerne kan medvirke ved opstilling og nedtagning af rammestilladser med udbygninger, skakte og konsoller, kasseskærme og skærmkonsoller i henhold til opgavebeskrivelser og/eller tegninger.

Rammestilladser, facade og fritstående, 3 dage
Deltagerne kan medvirke ved opstilling og nedtagning af rammestilladser, facade og fritstående, i henhold til opgavebeskrivelser og/eller tegninger.

Inddækninger

Stilladsinddækning med plader, 2 dage
Deltagerne kan medvirke ved montage af og nedtagning af inddækning af stilladser med plader i henhold til opgavebeskrivelser og/eller tegninger.

Stilladsinddækning med plastik og net, 3 dage
Deltagerne kan medvirke ved montage af og nedtagning af inddækning af stilladser med plastik og net i henhold til opgavebeskrivelser og/eller tegninger.

Stilladsinddækning med skinnebaserede systemer, 2 dage
Deltagerne kan medvirke ved montage af og nedtagning af inddækning med skinnebaserede systemer i henhold til opgavebeskrivelser og/eller tegninger.

Totalinddækning med plader, 8 dage
Deltagerne kan medvirke ved montage af og nedtagning af totalinddækning af stilladser med plader, i henhold til opgavebeskrivelser og/eller tegninger.

Totalinddækning med plastik, 8 dage
Deltagerne kan medvirke ved montage af og nedtagning af totalinddækning af stilladser med plastik, i henhold til opgavebeskrivelser og/eller tegninger.

Totalinddækning med skinnebaserede systemer, 8 dage
Deltagerne kan medvirke ved montage af og nedtagning af totalinddækning af stilladser med skinnebaserede systemer, i henhold til opgavebeskrivelser og tegninger.

Tryktelte med stilladskonstruktioner, 3 dage
Deltagerne kan medvirke ved etablering af og nedtagning af tryktelte på stilladskonstruktioner. Trykteltene kan modstå over- eller undertryk.

Specielle stilladser

Altanstilladser, 1 dage
Deltagerne kan medvirke ved opstilling og nedtagning af altanstilladser, i henhold til opgavebeskrivelser og/eller tegninger og udføre opgaverne under hensyn til statiske, konstruktive og belastningsmæssige forhold.

Deltagerne kan medvirke ved opstilling og nedtagning af skorstens- og rygningsstilladser, stål og alu, i henhold til opgavebeskrivelser og/eller tegninger. 

Hængestilladser ophængt i kæder, stål og aluminium, 2 dage
Deltagerne kan medvirke ved opstilling og nedtagning af hængestilladser ophængt i kæder, stål og aluminium, i henhold til opgavebeskrivelser og/eller tegninger.

Industristillads, 5 dage
Deltagerne kan medvirke ved opstilling, afrigning og nedtagning af industristilladser, kombineret med rør og kobling, i henhold til opgavebeskrivelser og tegninger.

Skibsværftsstilladser, 5 dage
Deltagerne kan medvirke ved opstilling og nedtagning af skibsværftsstillads-opgaver, omfattende systemstilladser, knæstilladser, samt joggerstilladser i henhold til opgavebeskrivelser og/eller tegninger.

Systemstilladser offshore, 4 dage
Deltagerne kan medvirke ved opstilling og nedtagning af offshore stilladsopgaver, omfattende montage af systemstilladser og hængestilladser i aluminium med bl.a. dragere, samt kombinere stål med aluminium på sikker og forsvarlig måde.  

De enkelte kurser kan sammensættes til længere forløb