Maskinfører

Maskinfører

Entreprenørmaskiner bliver stadig større, dyrere og mere avancerede. Det er store værdier, der står på spil for den enkelte virksomhed. Det stiller krav om kompetente maskinførere, der kan sikre komplekse gravearbejder, der udføres med den nyeste teknologi, og hvor føreren samtidig sikrer hensigtsmæssig brændstoføkonomi, vedligehold af maskiner og undgår dyre graveskader, såsom brud på kabler og ledninger.

Gennem uddannelsen vil maskinførereleven blandt andet arbejde med pasning og vedligeholdelse af maskiner, sikkerhed, graveteknik og økonomikørsel, men også undervisning i 3D-maskintegning, arbejdsmiljø og kommunikation indgår i uddannelsen.

Uddannelsen varer 2 år og er opbygget, så medarbejderen skif­te­vis deltager i kurser på uddannelsesstedet og arbejder i den virksomhed, der er indgået uddannel­seskontrakt med.

Maskinføreruddannelsen er etableret af 3F og Dansk Byggeri.