AMU-kontraktuddannelser

AMU-kontraktuddannelser

AMU-kontraktuddannelserne er et resultat af et samarbejde mellem DI Dansk Byggeri og 3F.

AMU-kontraktuddannelsen er baseret på en uddannel­ses­kontrakt mellem en virksomhed og en medarbejder.

For at kunne fungere som lærested under en AMU-­kontraktuddannelse skal virksomheden være medlem af DI Dansk Byggeri eller have en tiltrædelsesordning med 3F. Der foretages endvidere en faglig vurdering af virk­som­heden, før der kan gives en virksom­heds­god­kendelse.

Praktisk arbejde og kursus
Uddannelserne veksler mellem praktisk arbejde i virksomheden og deltagelse i AMU-kurser.

Under den praktiske del af uddannelsen arbejdes der med varierende opgaver i virksomheden, så der opnås en alsidig indsigt i det praktiske arbejde.

Erfarne medarbejdere har mulighed for afkortning af uddannelsen efter en konkret vurdering.

Der udstedes AMU-beviser for de enkelte AMU-kurser. Ved afslutning af den samlede AMU-kontraktuddannelse udsteder det faglige udvalg på området et uddannelsesbevis.

Regler og vilkår
Vilkår for deltagelse på AMU-kontraktuddannelserne sker på gældende regler for deltagelse på AMU-kurser. Læs mere om deltagervilkår.

Der ydes et tilskud på kr. 55,- pr. time på skoleophold - læs om støttemulighederne via Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond.

Man kan læse om AMU-kontraktuddannelserne i menuen til venstre.